สินค้าเหลือน้อย

520 BAHT
650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7358' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5723,23297,13982,5559,10367,6949,7857,5552,6866,6946,6436,7256,6112,5873,6292,21720,6944,24796 Array ( [0] => 5723 [1] => 23297 [2] => 13982 [3] => 5559 [4] => 10367 [5] => 6949 [6] => 7857 [7] => 5552 [8] => 6866 [9] => 6946 [10] => 6436 [11] => 7256 [12] => 6112 [13] => 5873 [14] => 6292 [15] => 21720 [16] => 6944 [17] => 24796 )