สินค้าเหลือน้อย

520 BAHT
650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7357' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5555,23296,5554,5552,6058,6142,6293,22555,10367,8477,6865,6945,7257,6693,6292,6827,21222,10546 Array ( [0] => 5555 [1] => 23296 [2] => 5554 [3] => 5552 [4] => 6058 [5] => 6142 [6] => 6293 [7] => 22555 [8] => 10367 [9] => 8477 [10] => 6865 [11] => 6945 [12] => 7257 [13] => 6693 [14] => 6292 [15] => 6827 [16] => 21222 [17] => 10546 )