สินค้าเหลือน้อย

520 BAHT
650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7357' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22555,10367,6691,5551,21222,5724,18113,6945,7208,5854,22811,6292,7256,6293,6144,6866,6865,6946 Array ( [0] => 22555 [1] => 10367 [2] => 6691 [3] => 5551 [4] => 21222 [5] => 5724 [6] => 18113 [7] => 6945 [8] => 7208 [9] => 5854 [10] => 22811 [11] => 6292 [12] => 7256 [13] => 6293 [14] => 6144 [15] => 6866 [16] => 6865 [17] => 6946 )