พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'7344' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24131,3385,9125,7452,5674,6501,9783,23950,21024,8569,9384,8270,10856,5907,6190,2676,1413,19754 Array ( [0] => 24131 [1] => 3385 [2] => 9125 [3] => 7452 [4] => 5674 [5] => 6501 [6] => 9783 [7] => 23950 [8] => 21024 [9] => 8569 [10] => 9384 [11] => 8270 [12] => 10856 [13] => 5907 [14] => 6190 [15] => 2676 [16] => 1413 [17] => 19754 )