พรีออเดอร์

.

850 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์

Mini album including 6 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'7334' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5788,22502,6599,20173,23412,23120,9970,24306,5697,10147,11195,13039,5691,11198,21025,10041,14346,22630 Array ( [0] => 5788 [1] => 22502 [2] => 6599 [3] => 20173 [4] => 23412 [5] => 23120 [6] => 9970 [7] => 24306 [8] => 5697 [9] => 10147 [10] => 11195 [11] => 13039 [12] => 5691 [13] => 11198 [14] => 21025 [15] => 10041 [16] => 14346 [17] => 22630 )