สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7257' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20039,6946,5560,6948,6944,7857,6691,5551,11167,11011,24796,6112,22555,8546,10367,5555,5874,5552 Array ( [0] => 20039 [1] => 6946 [2] => 5560 [3] => 6948 [4] => 6944 [5] => 7857 [6] => 6691 [7] => 5551 [8] => 11167 [9] => 11011 [10] => 24796 [11] => 6112 [12] => 22555 [13] => 8546 [14] => 10367 [15] => 5555 [16] => 5874 [17] => 5552 )