สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7257' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11025,7256,6142,5557,6949,18336,6144,11011,23297,6864,21222,5554,7356,21506,5560,5722,5873,6694 Array ( [0] => 11025 [1] => 7256 [2] => 6142 [3] => 5557 [4] => 6949 [5] => 18336 [6] => 6144 [7] => 11011 [8] => 23297 [9] => 6864 [10] => 21222 [11] => 5554 [12] => 7356 [13] => 21506 [14] => 5560 [15] => 5722 [16] => 5873 [17] => 6694 )