สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7257' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6057,7208,5725,6112,7358,6436,21720,11168,20832,5554,6899,5724,11167,24645,12052,10367,6945,5722 Array ( [0] => 6057 [1] => 7208 [2] => 5725 [3] => 6112 [4] => 7358 [5] => 6436 [6] => 21720 [7] => 11168 [8] => 20832 [9] => 5554 [10] => 6899 [11] => 5724 [12] => 11167 [13] => 24645 [14] => 12052 [15] => 10367 [16] => 6945 [17] => 5722 )