สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7256' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11028,6056,20040,20041,6293,6112,5560,6949,7358,11167,10367,20832,8477,6827,6693,5854,5557,5692 Array ( [0] => 11028 [1] => 6056 [2] => 20040 [3] => 20041 [4] => 6293 [5] => 6112 [6] => 5560 [7] => 6949 [8] => 7358 [9] => 11167 [10] => 10367 [11] => 20832 [12] => 8477 [13] => 6827 [14] => 6693 [15] => 5854 [16] => 5557 [17] => 5692 )