สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7256' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6057,7357,5554,7356,6293,7358,6436,5555,6947,5723,6691,21506,7857,10546,5559,22555,6946,11025 Array ( [0] => 6057 [1] => 7357 [2] => 5554 [3] => 7356 [4] => 6293 [5] => 7358 [6] => 6436 [7] => 5555 [8] => 6947 [9] => 5723 [10] => 6691 [11] => 21506 [12] => 7857 [13] => 10546 [14] => 5559 [15] => 22555 [16] => 6946 [17] => 11025 )