สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7256' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11167,22811,6864,5559,6293,5722,20040,21720,24017,22976,13054,7356,6292,6945,7209,21506,11168,5875 Array ( [0] => 11167 [1] => 22811 [2] => 6864 [3] => 5559 [4] => 6293 [5] => 5722 [6] => 20040 [7] => 21720 [8] => 24017 [9] => 22976 [10] => 13054 [11] => 7356 [12] => 6292 [13] => 6945 [14] => 7209 [15] => 21506 [16] => 11168 [17] => 5875 )