สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7241' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25072,23755,25027,1571,3909,6632,10446,24463,23290,5229,24469,2434,2746,2698,10850,22065,1491,6650 Array ( [0] => 25072 [1] => 23755 [2] => 25027 [3] => 1571 [4] => 3909 [5] => 6632 [6] => 10446 [7] => 24463 [8] => 23290 [9] => 5229 [10] => 24469 [11] => 2434 [12] => 2746 [13] => 2698 [14] => 10850 [15] => 22065 [16] => 1491 [17] => 6650 )