สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7241' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3628,21266,12825,12986,16097,4231,17854,22820,14128,20073,2824,18221,2971,12458,5688,16118,6068,11767 Array ( [0] => 3628 [1] => 21266 [2] => 12825 [3] => 12986 [4] => 16097 [5] => 4231 [6] => 17854 [7] => 22820 [8] => 14128 [9] => 20073 [10] => 2824 [11] => 18221 [12] => 2971 [13] => 12458 [14] => 5688 [15] => 16118 [16] => 6068 [17] => 11767 )