สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7241' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2852,4886,11239,487,18941,19705,7238,9945,3981,6587,3650,7220,4885,22884,23177,6304,11764,20794 Array ( [0] => 2852 [1] => 4886 [2] => 11239 [3] => 487 [4] => 18941 [5] => 19705 [6] => 7238 [7] => 9945 [8] => 3981 [9] => 6587 [10] => 3650 [11] => 7220 [12] => 4885 [13] => 22884 [14] => 23177 [15] => 6304 [16] => 11764 [17] => 20794 )