สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7241' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20556,4692,3523,5236,6251,20485,1745,13105,6650,9793,20354,22833,15767,23329,20088,24711,22773,16533 Array ( [0] => 20556 [1] => 4692 [2] => 3523 [3] => 5236 [4] => 6251 [5] => 20485 [6] => 1745 [7] => 13105 [8] => 6650 [9] => 9793 [10] => 20354 [11] => 22833 [12] => 15767 [13] => 23329 [14] => 20088 [15] => 24711 [16] => 22773 [17] => 16533 )