สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7238' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6336,2254,4948,4852,2755,21977,19367,21336,8270,203,2145,20505,5668,10046,7333,11522,5649,10175 Array ( [0] => 6336 [1] => 2254 [2] => 4948 [3] => 4852 [4] => 2755 [5] => 21977 [6] => 19367 [7] => 21336 [8] => 8270 [9] => 203 [10] => 2145 [11] => 20505 [12] => 5668 [13] => 10046 [14] => 7333 [15] => 11522 [16] => 5649 [17] => 10175 )