สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7238' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7807,5510,22411,8363,21242,21971,2734,5671,19697,20998,22080,22745,19389,13182,11758,4855,3530,3635 Array ( [0] => 7807 [1] => 5510 [2] => 22411 [3] => 8363 [4] => 21242 [5] => 21971 [6] => 2734 [7] => 5671 [8] => 19697 [9] => 20998 [10] => 22080 [11] => 22745 [12] => 19389 [13] => 13182 [14] => 11758 [15] => 4855 [16] => 3530 [17] => 3635 )