สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7238' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2563,19988,21649,10459,5345,1519,21701,10445,5800,5255,6576,18119,6278,5815,11222,3864,22969,8275 Array ( [0] => 2563 [1] => 19988 [2] => 21649 [3] => 10459 [4] => 5345 [5] => 1519 [6] => 21701 [7] => 10445 [8] => 5800 [9] => 5255 [10] => 6576 [11] => 18119 [12] => 6278 [13] => 5815 [14] => 11222 [15] => 3864 [16] => 22969 [17] => 8275 )