สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7238' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9761,24336,15790,24573,21670,2378,5168,14089,2388,20911,23740,1324,23934,5513,5641,7220,5653,7373 Array ( [0] => 9761 [1] => 24336 [2] => 15790 [3] => 24573 [4] => 21670 [5] => 2378 [6] => 5168 [7] => 14089 [8] => 2388 [9] => 20911 [10] => 23740 [11] => 1324 [12] => 23934 [13] => 5513 [14] => 5641 [15] => 7220 [16] => 5653 [17] => 7373 )