สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7237' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5500,14130,6557,2813,18554,3358,3522,2757,22041,21334,5691,11985,19473,22964,14610,3843,9386,14464 Array ( [0] => 5500 [1] => 14130 [2] => 6557 [3] => 2813 [4] => 18554 [5] => 3358 [6] => 3522 [7] => 2757 [8] => 22041 [9] => 21334 [10] => 5691 [11] => 11985 [12] => 19473 [13] => 22964 [14] => 14610 [15] => 3843 [16] => 9386 [17] => 14464 )