สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7237' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11765,20862,7772,23848,2246,22881,11199,10592,3040,22162,9169,23781,25048,2695,3484,8256,3804,23615 Array ( [0] => 11765 [1] => 20862 [2] => 7772 [3] => 23848 [4] => 2246 [5] => 22881 [6] => 11199 [7] => 10592 [8] => 3040 [9] => 22162 [10] => 9169 [11] => 23781 [12] => 25048 [13] => 2695 [14] => 3484 [15] => 8256 [16] => 3804 [17] => 23615 )