สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7237' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6511,3165,6514,18545,22731,21710,10440,22038,1464,10045,3162,4187,11238,14555,21670,16126,3658,10862 Array ( [0] => 6511 [1] => 3165 [2] => 6514 [3] => 18545 [4] => 22731 [5] => 21710 [6] => 10440 [7] => 22038 [8] => 1464 [9] => 10045 [10] => 3162 [11] => 4187 [12] => 11238 [13] => 14555 [14] => 21670 [15] => 16126 [16] => 3658 [17] => 10862 )