สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7237' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21920,10885,3165,9754,5409,2377,3200,9302,4706,3909,5674,10477,2869,5908,21530,2930,6833,4699 Array ( [0] => 21920 [1] => 10885 [2] => 3165 [3] => 9754 [4] => 5409 [5] => 2377 [6] => 3200 [7] => 9302 [8] => 4706 [9] => 3909 [10] => 5674 [11] => 10477 [12] => 2869 [13] => 5908 [14] => 21530 [15] => 2930 [16] => 6833 [17] => 4699 )