สินค้าหมด

109 BAHT
120 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7237' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22629,5423,10969,8253,22465,11198,2744,9136,2683,9304,6578,24308,24087,8363,19749,7908,9242,9386 Array ( [0] => 22629 [1] => 5423 [2] => 10969 [3] => 8253 [4] => 22465 [5] => 11198 [6] => 2744 [7] => 9136 [8] => 2683 [9] => 9304 [10] => 6578 [11] => 24308 [12] => 24087 [13] => 8363 [14] => 19749 [15] => 7908 [16] => 9242 [17] => 9386 )