สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7233' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5622,1507,5767,1509,22509,198,5768,5761,10910,9714,1513,197,195,5762,5757,194,9713,5759 Array ( [0] => 5622 [1] => 1507 [2] => 5767 [3] => 1509 [4] => 22509 [5] => 198 [6] => 5768 [7] => 5761 [8] => 10910 [9] => 9714 [10] => 1513 [11] => 197 [12] => 195 [13] => 5762 [14] => 5757 [15] => 194 [16] => 9713 [17] => 5759 )