สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7233' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22509,9713,198,22510,5767,5622,194,193,5759,5762,5758,1507,196,195,9369,5760,9714,1513 Array ( [0] => 22509 [1] => 9713 [2] => 198 [3] => 22510 [4] => 5767 [5] => 5622 [6] => 194 [7] => 193 [8] => 5759 [9] => 5762 [10] => 5758 [11] => 1507 [12] => 196 [13] => 195 [14] => 9369 [15] => 5760 [16] => 9714 [17] => 1513 )