สินค้าเหลือน้อย

120 BAHT
135 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7232' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5762,197,1509,5622,9713,22510,198,22509,5768,7229,5759,1513,194,5760,5761,7233,10909,9714 Array ( [0] => 5762 [1] => 197 [2] => 1509 [3] => 5622 [4] => 9713 [5] => 22510 [6] => 198 [7] => 22509 [8] => 5768 [9] => 7229 [10] => 5759 [11] => 1513 [12] => 194 [13] => 5760 [14] => 5761 [15] => 7233 [16] => 10909 [17] => 9714 )