สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7232' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9643,1507,194,5759,5768,7233,5767,195,5757,193,198,10910,7229,5758,10909,1455,196,22509 Array ( [0] => 9643 [1] => 1507 [2] => 194 [3] => 5759 [4] => 5768 [5] => 7233 [6] => 5767 [7] => 195 [8] => 5757 [9] => 193 [10] => 198 [11] => 10910 [12] => 7229 [13] => 5758 [14] => 10909 [15] => 1455 [16] => 196 [17] => 22509 )