สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7232' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5622,5761,10909,22510,5758,1507,5759,197,1509,195,9369,5767,196,9713,9643,22509,5768,5760 Array ( [0] => 5622 [1] => 5761 [2] => 10909 [3] => 22510 [4] => 5758 [5] => 1507 [6] => 5759 [7] => 197 [8] => 1509 [9] => 195 [10] => 9369 [11] => 5767 [12] => 196 [13] => 9713 [14] => 9643 [15] => 22509 [16] => 5768 [17] => 5760 )