สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7232' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5758,194,197,10910,1513,9713,5762,5757,5767,5761,1455,5622,22510,22509,5760,5768,198,5759 Array ( [0] => 5758 [1] => 194 [2] => 197 [3] => 10910 [4] => 1513 [5] => 9713 [6] => 5762 [7] => 5757 [8] => 5767 [9] => 5761 [10] => 1455 [11] => 5622 [12] => 22510 [13] => 22509 [14] => 5760 [15] => 5768 [16] => 198 [17] => 5759 )