สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7229' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1507,9713,5767,198,5761,9643,9369,7233,1455,5759,197,5757,1509,5622,195,5762,5758,22510 Array ( [0] => 1507 [1] => 9713 [2] => 5767 [3] => 198 [4] => 5761 [5] => 9643 [6] => 9369 [7] => 7233 [8] => 1455 [9] => 5759 [10] => 197 [11] => 5757 [12] => 1509 [13] => 5622 [14] => 195 [15] => 5762 [16] => 5758 [17] => 22510 )