สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7229' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,196,22509,5758,5759,10910,195,5760,1513,10909,194,1509,5622,5768,9713,1507,5767,7233,7232 Array ( [0] => 196 [1] => 22509 [2] => 5758 [3] => 5759 [4] => 10910 [5] => 195 [6] => 5760 [7] => 1513 [8] => 10909 [9] => 194 [10] => 1509 [11] => 5622 [12] => 5768 [13] => 9713 [14] => 1507 [15] => 5767 [16] => 7233 [17] => 7232 )