สินค้าหมด

120 BAHT
135 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7229' and ( pcharacter='10' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7233,5762,196,22510,7232,22509,1509,10910,5768,9643,10909,194,193,9369,5767,5760,9713,198 Array ( [0] => 7233 [1] => 5762 [2] => 196 [3] => 22510 [4] => 7232 [5] => 22509 [6] => 1509 [7] => 10910 [8] => 5768 [9] => 9643 [10] => 10909 [11] => 194 [12] => 193 [13] => 9369 [14] => 5767 [15] => 5760 [16] => 9713 [17] => 198 )