พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features "Alice to Zouroku" TV anime series opening theme.

q select pid from dex_product where pid<>'7220' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3018,24329,1707,6424,260,2968,24327,16127,22382,2970,5904,3660,15163,12475,262,6956,4422,5478 Array ( [0] => 3018 [1] => 24329 [2] => 1707 [3] => 6424 [4] => 260 [5] => 2968 [6] => 24327 [7] => 16127 [8] => 22382 [9] => 2970 [10] => 5904 [11] => 3660 [12] => 15163 [13] => 12475 [14] => 262 [15] => 6956 [16] => 4422 [17] => 5478 )