สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7210' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7323,5558,6946,11168,22811,5724,5557,5875,8477,18336,6111,5560,22555,5692,6057,6827,10367,7256 Array ( [0] => 7323 [1] => 5558 [2] => 6946 [3] => 11168 [4] => 22811 [5] => 5724 [6] => 5557 [7] => 5875 [8] => 8477 [9] => 18336 [10] => 6111 [11] => 5560 [12] => 22555 [13] => 5692 [14] => 6057 [15] => 6827 [16] => 10367 [17] => 7256 )