สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7210' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21506,5558,5724,18113,6056,18336,6111,6112,18726,6899,11011,6944,5692,8504,6947,5555,7256,6057 Array ( [0] => 21506 [1] => 5558 [2] => 5724 [3] => 18113 [4] => 6056 [5] => 18336 [6] => 6111 [7] => 6112 [8] => 18726 [9] => 6899 [10] => 11011 [11] => 6944 [12] => 5692 [13] => 8504 [14] => 6947 [15] => 5555 [16] => 7256 [17] => 6057 )