สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7210' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6899,22976,5722,7209,11025,24796,22816,6693,12052,18113,6694,8477,5724,5554,6949,21222,11168,5692 Array ( [0] => 6899 [1] => 22976 [2] => 5722 [3] => 7209 [4] => 11025 [5] => 24796 [6] => 22816 [7] => 6693 [8] => 12052 [9] => 18113 [10] => 6694 [11] => 8477 [12] => 5724 [13] => 5554 [14] => 6949 [15] => 21222 [16] => 11168 [17] => 5692 )