สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7210' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12052,8504,18336,5725,6056,10546,11025,21222,6827,20832,5554,6865,5551,6947,18915,6112,6142,7356 Array ( [0] => 12052 [1] => 8504 [2] => 18336 [3] => 5725 [4] => 6056 [5] => 10546 [6] => 11025 [7] => 21222 [8] => 6827 [9] => 20832 [10] => 5554 [11] => 6865 [12] => 5551 [13] => 6947 [14] => 18915 [15] => 6112 [16] => 6142 [17] => 7356 )