สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7209' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5875,5723,21222,7256,21720,22816,6947,23297,5555,11047,6112,6142,6694,23296,5559,11167,6436,5725 Array ( [0] => 5875 [1] => 5723 [2] => 21222 [3] => 7256 [4] => 21720 [5] => 22816 [6] => 6947 [7] => 23297 [8] => 5555 [9] => 11047 [10] => 6112 [11] => 6142 [12] => 6694 [13] => 23296 [14] => 5559 [15] => 11167 [16] => 6436 [17] => 5725 )