สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7209' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6899,13054,18336,7210,6947,6944,20040,11168,13982,5692,6142,5723,6144,6691,6827,21222,8546,6293 Array ( [0] => 6899 [1] => 13054 [2] => 18336 [3] => 7210 [4] => 6947 [5] => 6944 [6] => 20040 [7] => 11168 [8] => 13982 [9] => 5692 [10] => 6142 [11] => 5723 [12] => 6144 [13] => 6691 [14] => 6827 [15] => 21222 [16] => 8546 [17] => 6293 )