สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7209' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6945,8477,6947,10367,6436,18113,6112,7857,18915,21506,5558,5722,6944,5692,5552,6111,20041,22816 Array ( [0] => 6945 [1] => 8477 [2] => 6947 [3] => 10367 [4] => 6436 [5] => 18113 [6] => 6112 [7] => 7857 [8] => 18915 [9] => 21506 [10] => 5558 [11] => 5722 [12] => 6944 [13] => 5692 [14] => 5552 [15] => 6111 [16] => 20041 [17] => 22816 )