สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7208' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6691,11025,7356,6827,6144,22811,6945,10546,6948,6693,7210,6292,22816,11028,20832,6112,21720,6056 Array ( [0] => 6691 [1] => 11025 [2] => 7356 [3] => 6827 [4] => 6144 [5] => 22811 [6] => 6945 [7] => 10546 [8] => 6948 [9] => 6693 [10] => 7210 [11] => 6292 [12] => 22816 [13] => 11028 [14] => 20832 [15] => 6112 [16] => 21720 [17] => 6056 )