มีสินค้า

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7208' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21222,24796,6865,10367,6947,6058,7210,5724,7257,20041,5558,6948,5552,6292,6144,11047,6142,11167 Array ( [0] => 21222 [1] => 24796 [2] => 6865 [3] => 10367 [4] => 6947 [5] => 6058 [6] => 7210 [7] => 5724 [8] => 7257 [9] => 20041 [10] => 5558 [11] => 6948 [12] => 5552 [13] => 6292 [14] => 6144 [15] => 11047 [16] => 6142 [17] => 11167 )