สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7208' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5557,22555,8477,20039,18336,6948,20040,7357,7210,5692,6292,12052,6899,18113,21506,6866,6142,6949 Array ( [0] => 5557 [1] => 22555 [2] => 8477 [3] => 20039 [4] => 18336 [5] => 6948 [6] => 20040 [7] => 7357 [8] => 7210 [9] => 5692 [10] => 6292 [11] => 12052 [12] => 6899 [13] => 18113 [14] => 21506 [15] => 6866 [16] => 6142 [17] => 6949 )