สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7208' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21720,11028,18726,5723,24017,22816,20832,6112,6691,18915,5557,6293,22976,6057,6292,18113,10546,5559 Array ( [0] => 21720 [1] => 11028 [2] => 18726 [3] => 5723 [4] => 24017 [5] => 22816 [6] => 20832 [7] => 6112 [8] => 6691 [9] => 18915 [10] => 5557 [11] => 6293 [12] => 22976 [13] => 6057 [14] => 6292 [15] => 18113 [16] => 10546 [17] => 5559 )