สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7037' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17571,15241,21950,16461,9990,9957,18691,7524,19536,7526,12108,23901,10031,14195,21031,8210,8215,8380 Array ( [0] => 17571 [1] => 15241 [2] => 21950 [3] => 16461 [4] => 9990 [5] => 9957 [6] => 18691 [7] => 7524 [8] => 19536 [9] => 7526 [10] => 12108 [11] => 23901 [12] => 10031 [13] => 14195 [14] => 21031 [15] => 8210 [16] => 8215 [17] => 8380 )