สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7036' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5840,21934,16830,12962,4521,10202,15841,10178,10899,5296,24412,10417,12920,22244,24556,24873,16086,8219 Array ( [0] => 5840 [1] => 21934 [2] => 16830 [3] => 12962 [4] => 4521 [5] => 10202 [6] => 15841 [7] => 10178 [8] => 10899 [9] => 5296 [10] => 24412 [11] => 10417 [12] => 12920 [13] => 22244 [14] => 24556 [15] => 24873 [16] => 16086 [17] => 8219 )