สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7034' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21090,22087,10487,5216,13667,7515,21047,6084,10168,10418,7293,8175,4496,12337,23191,10842,25005,20925 Array ( [0] => 21090 [1] => 22087 [2] => 10487 [3] => 5216 [4] => 13667 [5] => 7515 [6] => 21047 [7] => 6084 [8] => 10168 [9] => 10418 [10] => 7293 [11] => 8175 [12] => 4496 [13] => 12337 [14] => 23191 [15] => 10842 [16] => 25005 [17] => 20925 )