มีสินค้า

Light Novel

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในที่แห่งหนึ่งมี "ดินแดน" แห่งความสุขอยู่ เมื่อมวลมนุษย์รู้สึกถึงความอับโชค "ดินแดน" นั้นจะนำผู้คนไปสู่ความฝัน

มายาอันแสนวิเศษ ทุกคนจะลืมความทุกข์สุดอับโชคแล้วอาศัยอยู่กันอย่างมีความสุข

แต่ว่า สิ่งนั้นจะเป็น --- "ความสุข" ที่แท้จริงได้อย่างนั้นหรือ?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'703' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21218,3181,2061,6390,5144,5823,15440,12601,21472,3364,17268,15501,17270,3350,7550,20878,15437,22476 Array ( [0] => 21218 [1] => 3181 [2] => 2061 [3] => 6390 [4] => 5144 [5] => 5823 [6] => 15440 [7] => 12601 [8] => 21472 [9] => 3364 [10] => 17268 [11] => 15501 [12] => 17270 [13] => 3350 [14] => 7550 [15] => 20878 [16] => 15437 [17] => 22476 )