มีสินค้า

Light Novel

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

ในที่แห่งหนึ่งมี "ดินแดน" แห่งความสุขอยู่ เมื่อมวลมนุษย์รู้สึกถึงความอับโชค "ดินแดน" นั้นจะนำผู้คนไปสู่ความฝัน

มายาอันแสนวิเศษ ทุกคนจะลืมความทุกข์สุดอับโชคแล้วอาศัยอยู่กันอย่างมีความสุข

แต่ว่า สิ่งนั้นจะเป็น --- "ความสุข" ที่แท้จริงได้อย่างนั้นหรือ?

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'703' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4373,3978,15437,1806,15444,4376,1698,12604,15502,20878,16044,10383,3987,17268,18267,15503,21218,21478 Array ( [0] => 4373 [1] => 3978 [2] => 15437 [3] => 1806 [4] => 15444 [5] => 4376 [6] => 1698 [7] => 12604 [8] => 15502 [9] => 20878 [10] => 16044 [11] => 10383 [12] => 3987 [13] => 17268 [14] => 18267 [15] => 15503 [16] => 21218 [17] => 21478 )