สินค้าหมด

850 BAHT

Yo-so-lo-♪ The image of this keyholder is a ribbon with a sailors' hat. Even if there are sad and painful things occur, ifyou stay with the members anytime anywhere, they will be sure to light up your future☆

Size:75x60x1mm /each
Keyholder:stainless steel

q select pid from dex_product where pid<>'7007' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24420,17581,19302,22508,8449,8384,7285,20799,21812,12922,14050,17149,5739,4878,8062,12338,17154,24563 Array ( [0] => 24420 [1] => 17581 [2] => 19302 [3] => 22508 [4] => 8449 [5] => 8384 [6] => 7285 [7] => 20799 [8] => 21812 [9] => 12922 [10] => 14050 [11] => 17149 [12] => 5739 [13] => 4878 [14] => 8062 [15] => 12338 [16] => 17154 [17] => 24563 )