มีสินค้า

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6949' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11028,8504,23297,18113,5874,23296,7857,22976,7257,22816,20039,11025,6142,6945,21720,6946,6694,6693 Array ( [0] => 11028 [1] => 8504 [2] => 23297 [3] => 18113 [4] => 5874 [5] => 23296 [6] => 7857 [7] => 22976 [8] => 7257 [9] => 22816 [10] => 20039 [11] => 11025 [12] => 6142 [13] => 6945 [14] => 21720 [15] => 6946 [16] => 6694 [17] => 6693 )