สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6949' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20832,5552,6827,5875,18915,6691,7257,5559,6058,8546,6899,6948,6693,5854,5692,20041,22555,6947 Array ( [0] => 20832 [1] => 5552 [2] => 6827 [3] => 5875 [4] => 18915 [5] => 6691 [6] => 7257 [7] => 5559 [8] => 6058 [9] => 8546 [10] => 6899 [11] => 6948 [12] => 6693 [13] => 5854 [14] => 5692 [15] => 20041 [16] => 22555 [17] => 6947 )