มีสินค้า

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6949' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6058,7857,6864,6111,7357,22811,6866,6436,5874,12052,5875,10546,10367,22555,6112,5725,20832,21222 Array ( [0] => 6058 [1] => 7857 [2] => 6864 [3] => 6111 [4] => 7357 [5] => 22811 [6] => 6866 [7] => 6436 [8] => 5874 [9] => 12052 [10] => 5875 [11] => 10546 [12] => 10367 [13] => 22555 [14] => 6112 [15] => 5725 [16] => 20832 [17] => 21222 )