มีสินค้า

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6949' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5560,6111,20832,20040,5554,6057,6293,13054,5722,22816,20039,18726,7323,5873,21506,6948,6694,8546 Array ( [0] => 5560 [1] => 6111 [2] => 20832 [3] => 20040 [4] => 5554 [5] => 6057 [6] => 6293 [7] => 13054 [8] => 5722 [9] => 22816 [10] => 20039 [11] => 18726 [12] => 7323 [13] => 5873 [14] => 21506 [15] => 6948 [16] => 6694 [17] => 8546 )