สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6949' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5552,23297,5854,5722,18915,10367,22816,20039,7256,5559,10546,5554,6865,6292,8504,5560,5875,20040 Array ( [0] => 5552 [1] => 23297 [2] => 5854 [3] => 5722 [4] => 18915 [5] => 10367 [6] => 22816 [7] => 20039 [8] => 7256 [9] => 5559 [10] => 10546 [11] => 5554 [12] => 6865 [13] => 6292 [14] => 8504 [15] => 5560 [16] => 5875 [17] => 20040 )