สินค้าหมด

500 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6948' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6949,5558,22555,13054,23297,6057,20041,5873,6827,6112,5557,5722,7357,6293,8477,6945,5724,7208 Array ( [0] => 6949 [1] => 5558 [2] => 22555 [3] => 13054 [4] => 23297 [5] => 6057 [6] => 20041 [7] => 5873 [8] => 6827 [9] => 6112 [10] => 5557 [11] => 5722 [12] => 7357 [13] => 6293 [14] => 8477 [15] => 6945 [16] => 5724 [17] => 7208 )