สินค้าหมด

500 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6948' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5554,7323,5725,6144,6693,6865,7257,6694,11011,18113,11047,5724,6864,5874,6293,5873,6949,8477 Array ( [0] => 5554 [1] => 7323 [2] => 5725 [3] => 6144 [4] => 6693 [5] => 6865 [6] => 7257 [7] => 6694 [8] => 11011 [9] => 18113 [10] => 11047 [11] => 5724 [12] => 6864 [13] => 5874 [14] => 6293 [15] => 5873 [16] => 6949 [17] => 8477 )