สินค้าหมด

500 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6948' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22811,6691,6946,10367,6056,6111,5555,7357,7209,5724,11011,5552,5558,5725,11047,12052,6144,6949 Array ( [0] => 22811 [1] => 6691 [2] => 6946 [3] => 10367 [4] => 6056 [5] => 6111 [6] => 5555 [7] => 7357 [8] => 7209 [9] => 5724 [10] => 11011 [11] => 5552 [12] => 5558 [13] => 5725 [14] => 11047 [15] => 12052 [16] => 6144 [17] => 6949 )