สินค้าหมด

500 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6948' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11028,6058,18726,5554,20041,11025,6946,6694,7356,21720,5854,13054,18113,6899,7358,5552,22811,6693 Array ( [0] => 11028 [1] => 6058 [2] => 18726 [3] => 5554 [4] => 20041 [5] => 11025 [6] => 6946 [7] => 6694 [8] => 7356 [9] => 21720 [10] => 5854 [11] => 13054 [12] => 18113 [13] => 6899 [14] => 7358 [15] => 5552 [16] => 22811 [17] => 6693 )