สินค้าหมด

500 BAHT
700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6948' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6292,6949,6864,22816,6945,5873,18113,5692,8546,6293,6142,11025,5558,20832,7208,6866,6056,18726 Array ( [0] => 6292 [1] => 6949 [2] => 6864 [3] => 22816 [4] => 6945 [5] => 5873 [6] => 18113 [7] => 5692 [8] => 8546 [9] => 6293 [10] => 6142 [11] => 11025 [12] => 5558 [13] => 20832 [14] => 7208 [15] => 6866 [16] => 6056 [17] => 18726 )