สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6947' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10546,22816,7857,6058,13982,6144,8504,7357,5551,5722,11168,22976,5874,6112,5555,7323,5554,7257 Array ( [0] => 10546 [1] => 22816 [2] => 7857 [3] => 6058 [4] => 13982 [5] => 6144 [6] => 8504 [7] => 7357 [8] => 5551 [9] => 5722 [10] => 11168 [11] => 22976 [12] => 5874 [13] => 6112 [14] => 5555 [15] => 7323 [16] => 5554 [17] => 7257 )