สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6947' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5723,6436,13982,7257,6056,7210,6144,8477,5724,18113,5558,6827,7357,10546,11168,5692,7323,11011 Array ( [0] => 5723 [1] => 6436 [2] => 13982 [3] => 7257 [4] => 6056 [5] => 7210 [6] => 6144 [7] => 8477 [8] => 5724 [9] => 18113 [10] => 5558 [11] => 6827 [12] => 7357 [13] => 10546 [14] => 11168 [15] => 5692 [16] => 7323 [17] => 11011 )