สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6947' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7208,20041,5873,6865,18336,5557,7357,6693,23296,6292,24645,5724,5552,7256,6949,5692,5558,22816 Array ( [0] => 7208 [1] => 20041 [2] => 5873 [3] => 6865 [4] => 18336 [5] => 5557 [6] => 7357 [7] => 6693 [8] => 23296 [9] => 6292 [10] => 24645 [11] => 5724 [12] => 5552 [13] => 7256 [14] => 6949 [15] => 5692 [16] => 5558 [17] => 22816 )