สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6947' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11028,24017,5558,11011,6693,6899,11167,10546,6691,5724,6056,5875,6827,7256,20039,12052,6111,6057 Array ( [0] => 11028 [1] => 24017 [2] => 5558 [3] => 11011 [4] => 6693 [5] => 6899 [6] => 11167 [7] => 10546 [8] => 6691 [9] => 5724 [10] => 6056 [11] => 5875 [12] => 6827 [13] => 7256 [14] => 20039 [15] => 12052 [16] => 6111 [17] => 6057 )