สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6947' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21720,6944,6945,6694,13982,7257,7857,11025,6865,11011,6436,10367,6946,5692,22555,22976,5874,6058 Array ( [0] => 21720 [1] => 6944 [2] => 6945 [3] => 6694 [4] => 13982 [5] => 7257 [6] => 7857 [7] => 11025 [8] => 6865 [9] => 11011 [10] => 6436 [11] => 10367 [12] => 6946 [13] => 5692 [14] => 22555 [15] => 22976 [16] => 5874 [17] => 6058 )