สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6946' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6691,23297,18726,10367,5723,8546,7323,10546,22816,24017,6112,7256,20832,6948,6292,22976,6827,6111 Array ( [0] => 6691 [1] => 23297 [2] => 18726 [3] => 10367 [4] => 5723 [5] => 8546 [6] => 7323 [7] => 10546 [8] => 22816 [9] => 24017 [10] => 6112 [11] => 7256 [12] => 20832 [13] => 6948 [14] => 6292 [15] => 22976 [16] => 6827 [17] => 6111 )