สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6946' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11011,20040,6864,6293,12052,23296,6947,7256,23297,8477,6436,5552,8504,7857,22811,6944,5551,5724 Array ( [0] => 11011 [1] => 20040 [2] => 6864 [3] => 6293 [4] => 12052 [5] => 23296 [6] => 6947 [7] => 7256 [8] => 23297 [9] => 8477 [10] => 6436 [11] => 5552 [12] => 8504 [13] => 7857 [14] => 22811 [15] => 6944 [16] => 5551 [17] => 5724 )