สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6946' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6948,21222,7356,22816,7210,6827,6899,5560,18915,5552,5875,7257,10367,10546,13982,6945,5558,20832 Array ( [0] => 6948 [1] => 21222 [2] => 7356 [3] => 22816 [4] => 7210 [5] => 6827 [6] => 6899 [7] => 5560 [8] => 18915 [9] => 5552 [10] => 5875 [11] => 7257 [12] => 10367 [13] => 10546 [14] => 13982 [15] => 6945 [16] => 5558 [17] => 20832 )