สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6946' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18915,7210,7208,18113,5723,6865,10367,7357,7257,5875,7323,5554,5692,6111,6866,6694,7209,11167 Array ( [0] => 18915 [1] => 7210 [2] => 7208 [3] => 18113 [4] => 5723 [5] => 6865 [6] => 10367 [7] => 7357 [8] => 7257 [9] => 5875 [10] => 7323 [11] => 5554 [12] => 5692 [13] => 6111 [14] => 6866 [15] => 6694 [16] => 7209 [17] => 11167 )