สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6946' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6056,6949,23297,22816,18113,7208,6945,6142,7323,11011,5873,7356,20040,12052,7257,21720,6947,5551 Array ( [0] => 6056 [1] => 6949 [2] => 23297 [3] => 22816 [4] => 18113 [5] => 7208 [6] => 6945 [7] => 6142 [8] => 7323 [9] => 11011 [10] => 5873 [11] => 7356 [12] => 20040 [13] => 12052 [14] => 7257 [15] => 21720 [16] => 6947 [17] => 5551 )