สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6945' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5722,5554,12052,10546,5555,6058,21222,6944,6142,18915,6946,6292,6436,6865,21720,6057,11047,6866 Array ( [0] => 5722 [1] => 5554 [2] => 12052 [3] => 10546 [4] => 5555 [5] => 6058 [6] => 21222 [7] => 6944 [8] => 6142 [9] => 18915 [10] => 6946 [11] => 6292 [12] => 6436 [13] => 6865 [14] => 21720 [15] => 6057 [16] => 11047 [17] => 6866 )