สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6945' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8546,6693,21222,6292,7323,20040,7256,22555,18915,6111,5722,5875,11168,5558,5854,6899,20832,6948 Array ( [0] => 8546 [1] => 6693 [2] => 21222 [3] => 6292 [4] => 7323 [5] => 20040 [6] => 7256 [7] => 22555 [8] => 18915 [9] => 6111 [10] => 5722 [11] => 5875 [12] => 11168 [13] => 5558 [14] => 5854 [15] => 6899 [16] => 20832 [17] => 6948 )