สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6945' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22816,6694,11028,5725,24645,22976,5724,7210,18336,10367,6057,6293,6436,6865,10546,5557,23297,5558 Array ( [0] => 22816 [1] => 6694 [2] => 11028 [3] => 5725 [4] => 24645 [5] => 22976 [6] => 5724 [7] => 7210 [8] => 18336 [9] => 10367 [10] => 6057 [11] => 6293 [12] => 6436 [13] => 6865 [14] => 10546 [15] => 5557 [16] => 23297 [17] => 5558 )