สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6945' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6949,11025,7356,6693,11047,11168,5555,6865,7256,5557,6111,5559,22816,21720,18336,11028,7257,6864 Array ( [0] => 6949 [1] => 11025 [2] => 7356 [3] => 6693 [4] => 11047 [5] => 11168 [6] => 5555 [7] => 6865 [8] => 7256 [9] => 5557 [10] => 6111 [11] => 5559 [12] => 22816 [13] => 21720 [14] => 18336 [15] => 11028 [16] => 7257 [17] => 6864 )