สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6945' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22976,18915,18336,6694,7357,20832,6866,6949,5560,7210,22816,5559,6436,7857,6947,6864,5692,5874 Array ( [0] => 22976 [1] => 18915 [2] => 18336 [3] => 6694 [4] => 7357 [5] => 20832 [6] => 6866 [7] => 6949 [8] => 5560 [9] => 7210 [10] => 22816 [11] => 5559 [12] => 6436 [13] => 7857 [14] => 6947 [15] => 6864 [16] => 5692 [17] => 5874 )