สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6944' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7356,5873,5560,11167,22976,12052,6056,18113,23297,6948,6111,6827,6112,5725,8477,5692,5724,23296 Array ( [0] => 7356 [1] => 5873 [2] => 5560 [3] => 11167 [4] => 22976 [5] => 12052 [6] => 6056 [7] => 18113 [8] => 23297 [9] => 6948 [10] => 6111 [11] => 6827 [12] => 6112 [13] => 5725 [14] => 8477 [15] => 5692 [16] => 5724 [17] => 23296 )