สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6944' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20040,13982,6111,5557,5723,24796,24017,6948,5555,7357,6436,8504,6056,23297,5875,7857,5874,5854 Array ( [0] => 20040 [1] => 13982 [2] => 6111 [3] => 5557 [4] => 5723 [5] => 24796 [6] => 24017 [7] => 6948 [8] => 5555 [9] => 7357 [10] => 6436 [11] => 8504 [12] => 6056 [13] => 23297 [14] => 5875 [15] => 7857 [16] => 5874 [17] => 5854 )