สินค้าหมด

700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6944' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6693,5692,7323,21720,7208,11011,21222,6142,7256,6899,18726,7356,6945,12052,21506,20040,6947,22816 Array ( [0] => 6693 [1] => 5692 [2] => 7323 [3] => 21720 [4] => 7208 [5] => 11011 [6] => 21222 [7] => 6142 [8] => 7256 [9] => 6899 [10] => 18726 [11] => 7356 [12] => 6945 [13] => 12052 [14] => 21506 [15] => 20040 [16] => 6947 [17] => 22816 )