สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'6940' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11226,6643,20060,8151,3129,18057,21194,3128,17032,18046,16304,3127,18055,13707,3132,18053,8149,6099 Array ( [0] => 11226 [1] => 6643 [2] => 20060 [3] => 8151 [4] => 3129 [5] => 18057 [6] => 21194 [7] => 3128 [8] => 17032 [9] => 18046 [10] => 16304 [11] => 3127 [12] => 18055 [13] => 13707 [14] => 3132 [15] => 18053 [16] => 8149 [17] => 6099 )