มีสินค้า

350 BAHT
590 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6936' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17496,13091,5194,5115,8872,13980,1815,19822,5111,4095,1845,19635,18158,14956,20383,21007,2179,147 Array ( [0] => 17496 [1] => 13091 [2] => 5194 [3] => 5115 [4] => 8872 [5] => 13980 [6] => 1815 [7] => 19822 [8] => 5111 [9] => 4095 [10] => 1845 [11] => 19635 [12] => 18158 [13] => 14956 [14] => 20383 [15] => 21007 [16] => 2179 [17] => 147 )