สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6899' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20039,20041,5554,6947,11047,22555,22976,6056,7356,6866,5724,21720,24796,6864,11011,12052,6111,20040 Array ( [0] => 20039 [1] => 20041 [2] => 5554 [3] => 6947 [4] => 11047 [5] => 22555 [6] => 22976 [7] => 6056 [8] => 7356 [9] => 6866 [10] => 5724 [11] => 21720 [12] => 24796 [13] => 6864 [14] => 11011 [15] => 12052 [16] => 6111 [17] => 20040 )