สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6899' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5873,7323,5723,18726,5552,7257,6058,8504,18336,23296,6111,7256,6057,7857,7358,6142,11047,11028 Array ( [0] => 5873 [1] => 7323 [2] => 5723 [3] => 18726 [4] => 5552 [5] => 7257 [6] => 6058 [7] => 8504 [8] => 18336 [9] => 23296 [10] => 6111 [11] => 7256 [12] => 6057 [13] => 7857 [14] => 7358 [15] => 6142 [16] => 11047 [17] => 11028 )