สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6899' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7323,6144,18726,6949,6945,6436,13054,10367,7256,5560,6865,5692,22816,20041,6293,23297,5554,11168 Array ( [0] => 7323 [1] => 6144 [2] => 18726 [3] => 6949 [4] => 6945 [5] => 6436 [6] => 13054 [7] => 10367 [8] => 7256 [9] => 5560 [10] => 6865 [11] => 5692 [12] => 22816 [13] => 20041 [14] => 6293 [15] => 23297 [16] => 5554 [17] => 11168 )