สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6899' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11047,11011,8546,23297,5554,5552,5555,5875,21222,6112,6693,22555,11025,6058,5873,6865,6948,5557 Array ( [0] => 11047 [1] => 11011 [2] => 8546 [3] => 23297 [4] => 5554 [5] => 5552 [6] => 5555 [7] => 5875 [8] => 21222 [9] => 6112 [10] => 6693 [11] => 22555 [12] => 11025 [13] => 6058 [14] => 5873 [15] => 6865 [16] => 6948 [17] => 5557 )