สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6899' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6057,6944,10546,5873,8504,6058,11028,8477,12052,5552,22976,11047,20040,6694,20832,18915,6693,6947 Array ( [0] => 6057 [1] => 6944 [2] => 10546 [3] => 5873 [4] => 8504 [5] => 6058 [6] => 11028 [7] => 8477 [8] => 12052 [9] => 5552 [10] => 22976 [11] => 11047 [12] => 20040 [13] => 6694 [14] => 20832 [15] => 18915 [16] => 6693 [17] => 6947 )