สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6899' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5723,8504,7256,22976,5874,23297,6111,6691,6827,6864,5724,6293,5692,11028,6693,11047,5560,18336 Array ( [0] => 5723 [1] => 8504 [2] => 7256 [3] => 22976 [4] => 5874 [5] => 23297 [6] => 6111 [7] => 6691 [8] => 6827 [9] => 6864 [10] => 5724 [11] => 6293 [12] => 5692 [13] => 11028 [14] => 6693 [15] => 11047 [16] => 5560 [17] => 18336 )