มีสินค้า

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6899' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5723,6058,5725,6693,11167,5874,6112,8546,11028,22816,13054,7356,10367,6142,7257,6292,22976,5560 Array ( [0] => 5723 [1] => 6058 [2] => 5725 [3] => 6693 [4] => 11167 [5] => 5874 [6] => 6112 [7] => 8546 [8] => 11028 [9] => 22816 [10] => 13054 [11] => 7356 [12] => 10367 [13] => 6142 [14] => 7257 [15] => 6292 [16] => 22976 [17] => 5560 )