มีสินค้า

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6899' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6292,8546,21506,6056,5725,5552,6293,7208,6944,11047,20039,5554,22811,5560,6948,11028,23297,13054 Array ( [0] => 6292 [1] => 8546 [2] => 21506 [3] => 6056 [4] => 5725 [5] => 5552 [6] => 6293 [7] => 7208 [8] => 6944 [9] => 11047 [10] => 20039 [11] => 5554 [12] => 22811 [13] => 5560 [14] => 6948 [15] => 11028 [16] => 23297 [17] => 13054 )