สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6899' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11167,6694,6436,18113,5555,21222,10367,7257,23296,6865,6866,5557,11028,5854,6944,11011,5560,5559 Array ( [0] => 11167 [1] => 6694 [2] => 6436 [3] => 18113 [4] => 5555 [5] => 21222 [6] => 10367 [7] => 7257 [8] => 23296 [9] => 6865 [10] => 6866 [11] => 5557 [12] => 11028 [13] => 5854 [14] => 6944 [15] => 11011 [16] => 5560 [17] => 5559 )