สินค้าเหลือน้อย

360 BAHT
450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'6899' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6948,5874,6058,22816,6947,18726,20040,6946,6865,6864,6866,6693,5559,21720,7210,13982,5722,7356 Array ( [0] => 6948 [1] => 5874 [2] => 6058 [3] => 22816 [4] => 6947 [5] => 18726 [6] => 20040 [7] => 6946 [8] => 6865 [9] => 6864 [10] => 6866 [11] => 6693 [12] => 5559 [13] => 21720 [14] => 7210 [15] => 13982 [16] => 5722 [17] => 7356 )